BilligAkasseGuide er en annonceside - Sådan tjener vi penge
  1. Hjem
  2. Blog
  3. Den nye ferielovs betydning for dig

Den nye ferielovs betydning for dig

Af Morten Jørgensen opdateret d. 25-01-2022

En guide gennem den nye ferielov

Fra næste år træder der nye ferieregler i kraft i Danmark og meget kan man sige, men ferien skal der være styr på. Da den danske ferielov 2019 ændres radikalt, så vi har samlet en guide for at få dig godt igennem samt opdatere dig på hvilken betydning ændringerne har for dig.

Frem til september i år fortsætter alt som det plejer, men derfra og et år frem gælder særlige regler for overgangsperioden, hvorefter den nye ferielov får fuld virkning fra 1. september 2020.

Hvad betyder ferieloven for 2019

Da overgangsperioden begynder allerede til september, gør du dig klog i allerede nu at være opmærksom på de kommende ændringer. Hidtil har du optjent ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december for, det efterfølgende år, at kunne holde din ferie fra 1. maj til 30. april. Med den nye ferielov går man i Danmark over til samtidighedsferie, hvorved ferien optjenes sammen år som ferien afholdes. Ferieåret for 2020 med de nye regler skal afholdes mellem 1. september til 31.august, hvilket ligeledes er en ændring fra det hidtidige.

Ligesom den nuværende ferielov optjenes 2,08 feriedag per måned, hvilket ikke ændres med den nye lov.

Med den nye ferielov og samtidighedsferie, vil nye på arbejdsmarkedet have mulighed for at afholde ferie samme år som man kommer i arbejde. Med den hidtidige ordning har nyuddannede kunne vente op til 16 måneder for at holde ferie med løn, som herved undgås.

Ferieåret for 2020 samt overgangsperioden

Her i år 2019, optjener du kun ferie fra 1. januar til 31. august. Denne optjente ferie skal afholdes næste år i 2020 mellem 1. maj til 31. august, hvorefter de nye regler træder i kraft. For hvad skal der ske med den ferie du sparer op fra 1. september 2019 og indtil 31. august 2020, som under normale omstændigheder skal bruges året efter, nu hvor den nye ferielov omfatter samtidighedsferie? Helt principielt betyder det, at du med den optjente ferie fra året før har ret til 10 ugers ferie – men sådan går det desværre ikke.

Perioden fra 1. september 2019 og indtil 31. august 2020 hører under den specielle overgangsperiode. De 5 ugers ferie du optjener i denne periode vil blive indefrosset på en konto, som du senere i livet vil få gavn af. Din arbejdsgiver kan vælge mellem at beholde dine feriepenge indtil du bliver pensioneret, hvorefter pengene vil blive udbetalt eller direkte at indbetale disse feriepenge til Lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler, som er en fond oprettet til at forvalte dine optjente feriepenge indtil den dag du forlader arbejdsmarkedet.

Mange danskere har adgang til en arbejdsgiverbetalt 6. ferieuge. Da den nye ferielov udelukkende er gældende for betalt ferie op til 5 uger som er reguleret af ferieloven, er den 6. ferieuge ikke reguleret heraf og skal som udgangspunkt udbetales til dig som lønmodtager, men det vil her være en god ide at tage fat i din fagforening for en konkret vurdering af din situation.

Efterårsferien 2020

Når den nye ferielov for 2020 fuldt ud træder i kraft med ferieåret begyndende fra 1. september 2020 og et år frem, vil din ferie således afholdes samtidigt med at du optjener ferien. Da der ikke ændres på, at du opsparer 2,08 feriedag per måned, betyder det dog ikke, at du skal arbejde 3 måneder før du kan afholde den første uges ferie, hvilket vil være umuligt, hvis dette ønskes i sidste kvartal af 2020. Du kan, hvis du opnår godkendelse fra din arbejdsgiver, overføre op til 5 feriedage fra det tidligere ferieår. Da efterårsferien ligger i oktober 2020 og du ønsker at afholde en ferie længere end 2 dage, som du vil have optjent i september, er det nødvendigt at du aftaler med din arbejdsgiver, at denne overfører de ønskede ekstra dage, da du ellers ikke har mulighed for at afholde betalt ferie.

Den nye ferielov giver som en alternativ mulighed for dem som ikke har mulighed for at overføre ferie fra tidligere, at holde 5 dages ferie på forskud. Det vil således sige, at du kan låne 5 feriedage som du endnu ikke har optjent, hvis dette kan godkendes af din arbejdsgiver. Hvis du fratræder eller af anden grund ikke indtjener disse dage, vil de senere blive modregnet.

Feriedagpenge gennem din a-kasse

Hvis du er medlem af en a-kasse, hvor du modtager dagpenge, optjener du samtidigt feriedagpenge. De nye regler har således også betydning for dig og dine muligheder i din a-kasse. Har du gået ledig i 2019, vil du stadig have optjent ferie for samme periode på 8 måneder mellem 1. januar til 31. august, hvorfor du således for perioden 1. maj til 31. august 2020 vil have 16,6 betalte feriedage.

I overgangsperioden, vil du som medlem af en a-kasse i Danmark ikke have mulighed for at optjene feriedagpenge, da der med de nye regler om forskudt ferie samt samtidighedsferie ikke er mulighed for at afholde ferie med feriedagpenge.

Fra 1. september 2020, når overgangsperioden er afsluttet, vil du på samme vis som alle andre optjene din 5 ugers ferie i samme periode som du går ledig i din a-kasse.

Første år med samtidighedsferie

I tilfælde af, at du ikke har overført ferie fra det tidligere ferieår, vil du per 1. september 2020 starte din feriekonto med nul feriedage. Da du optjener ferie med 2,08 feriedag per måned gennem de kommende 12 måneder og ikke har alle dine 25 dage til rådighed med det samme, som tilfældet er nuværende, er planlægning nødvendig. På trods af, at du optjener ferie fra 1. september 2020 til 31. august 2021, vil dit egentlige ferieår, for hvornår du kan benytte dine feriedage, være forlænget 4 måneder, således at du har indtil 31. december 2021 til at bruge dine feriedage.

Al denne information og alle de forskellige datoer, kan være en smule uoverskuelig, hvorfor vi ved hjælp af overblikket nedenfor omkring hvornår din optjente ferie kan bruges, håber du kan få en bedre overblik.

Ny på arbejdsmarkedet

Hvis du ikke har haft mulighed for at optjene ferie, af den ene eller anden årsag, giver den nye ferielov muligheder som den hidtidige ikke kan. Da du optjener feriepenge fra første dag du arbejder, vil du fra 2. måned på arbejdsmarkedet kunne afholde arbejdsgiverbetalt ferie og dermed ikke skulle vente op til 16 måneder som tilfældet kan være i dag.

Spørgsmål og svar

De fleste ferierettigheder er en del af din overenskomst og altså ikke dækket af ferieloven, hvorfor en del spørgsmål direkte skal forelægges din fagforening.

Sidder du dog med mere flere spørgsmål omkring din situation, kan du finde mere omkring den nye ferielov på Borger.dk. Her er bl.a. besvaret spørgsmål omkring ferietillæg, feriefridage, ferie med løn samt hvordan du kan se hvor meget ferie du har optjent.