BilligAkasseGuide er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Anciennitet bruges hovedsageligt på arbejdsmarkedet, hvor det udtrykker den tid, man har været medlem af noget, eksempelvis en a-kasse. Har du været medlem i tre år, så har du optjent tre års anciennitet.

Det er i dag et ufravigeligt krav, at man skal have været medlem af en a-kasse i minimum ét år for at være berettiget til dagpenge. Med andre ord skal du have optjent minimum ét års anciennitet. Inden for det offentlige bruger man også udtrykket til at udmåle den ansattes løn. Jo højere anciennitet, desto højere løntrin.

I princippet har det ikke noget at sige, om du har været medlem af en a-kasse i ét eller fem år. Det vigtigste er, at du har været medlem i minimum ét år. Du kan altså ikke få en højere dagpengesats, blot fordi du har optjent flere års anciennitet.

Læs også om: Billig a-kasse

Hvordan beregnes anciennitet?

Du begynder at optjene anciennitet fra den dag, du tegner et medlemskab. Herfra bliver du ved med at optjene anciennitet, indtil du evt. bliver afskediget. For at kunne modtage dagpenge ved ledighed er det afgørende, at du har været medlem i minimum 12 måneder og har arbejdet et minimum antal timer. Det betyder, at du ikke kan modtage dagpenge, hvis du tegner et medlemskab i dag og bliver fyret i næste uge.

Det er ikke raketvidenskab at beregne anciennitet, når det handler om a-kasser og dagpenge, men du vil måske gerne vide, om et jobskifte eller andet kan påvirke dine rettigheder. Det kan du læse mere om i de næste afsnit.

Beregning af denne faktor kan gribes an på forskellige måder, afhængig af om man taler om løn, dagpenge eller noget helt tredje.

Anciennitet ved jobskifte

Som lønmodtager kan du roligt skifte job uden at bekymre dig for at miste retten til at modtage dagpenge ved ledighed. Det har nemlig ikke noget at sige, om du arbejder på den ene eller anden arbejdsplads, så længe du fortsætter med at være medlem af en a-kasse.

Overvejer du et jobskifte? Så kan du med fordel kontakte din a-kasse, da danske a-kasser generelt er dygtige til at hjælpe deres medlemmer ud på arbejdsmarkedet igen. Der er vel at bemærke tale om et gratis tilbud, som du ikke bør afslå, hvis du drømmer om at få et job igen.

Læs evt. om reglerne ved genansættelse, ifald du er blevet genansat.

Anciennitet ved skift af a-kasse

Mister jeg mine tidligere rettigheder, hvis jeg skifter a-kasse?

Sådan lyder et af de oftest stillede spørgsmål. Lad os med det samme gøre dig opmærksom på, at du ikke mister din optjente anciennitet, blot fordi du skifter a-kasse. Det er meget simpelt at skifte a-kasse. Det eneste du skal gøre er at kontakte den nye a-kasse og lade dem ordne alt det praktiske vedr. afmelding af nuværende a-kasse m.v.

Husk at du ikke selv skal melde dig ud af din nuværende a-kasse. Du risikerer nemlig at miste dine rettigheder, hvis du melder dig ud, selvom du har planlagt at melde dig ind i en anden a-kasse umiddelbart efter. Ergo er det klogest at lade den nye a-kasse tage sig af det hele. Der er jo ingen grund til, at du skal starte forfra med at optjene ret til dagpenge, vel?

Læs også: Skifte a-kasse