BilligAkasseGuide er en annonceside - Sådan tjener vi penge

I Danmark er det muligt at få barselsdagpenge, hvis du for eksempel adoptere et barn, skal føde eller du er gravid. Med barselsdagpenge er du sikret, at du har en indtægt, når du skal være forældre, og derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvor høj din barselsdagpengesats er. Det er forskelligt, hvor store barselsdagpenge satser ligger, og det er meget afhængigt af, hvilket arbejde du har i øjeblikket, eller om du måske skal have barselsdagpenge og su. Altså er, hvor meget man får i barselsdagpenge en økonomisk kompensation, som du har ret til, når din indtægt falder bort, fordi du beslutter dig for at tage imod tilbuddet om barsel.

Når du er gravid, skal føde eller skal adoptere, så skal du sætte dig ind i, barselsdagpenge og hvor længe du har krav på dem, så du er helt klar over, hvornår du skal ansøge om din sats barselsdagpenge, og hvornår de opholder igen. På denne måde er du bedst forberedt på situationen.

Du kan læse mere omkring barselsdagpenge regler i Danmark hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, så du kan være helt klar omkring din situation, og om du har krav på barselsdagpenge. Her kan du også få at vide, hvad du får i barselsdagpenge efter skat, så du kan gøre dig selv klar over, hvor mange penge du har i indtægt hver måned til at kunne betale for dine faste udgifter. Når du altså spørger dig selv, “hvad får jeg i barselsdagpenge?”, så skal du altså først og fremmest tale med din arbejdsgiver eller med SU-kontoret, så du kan være sikker på, at du får den barselsdagpenge sats, som du har krav på. 

Barselsdagpenge sats

Barselsdagpenge sats bliver beregnet efter, hvor meget du får i timen, og dette er uden AM-bidrag. Derudover bliver barselsdagpenge udbetaling også udregnet efter, hvor mange timer du holder orlov om ugen. Som mor er det i Danmark muligt at holde graviditetsorlov med barselsdagpenge udbetaling i fire uger, før du forventer at føde. Som mor har du udover dette også pligt til fravær fra arbejdet de første to uger efter fødslen. Når disse to uger er gået, så har du yderligere ret til 12 ugers fravær. Hvis du som mor opfylder beskæftigelseskravet, har du altså ret til at søg barselsdagpenge de første 14 uger efter fødslen. Derudover er det vigtigt at nævne, at spørgsmålet omkring, “hvor meget får man i barselsdagpenge?” beregnes på en baggrund af din lønindtægt og anden indtægt, som erstatter lønindtægt og din selvstændige erhvervsindtægt.

Når der er tale om barselsdagpenge selvstændig og barselsdagpenge hvor meget, så er det en betingelse, at du inden for de seneste 12 måneder har drevet en selvstændig virksomhed i mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid, altså 18,5 timer i minimum seks måneder, heraf hvor den seneste måned går forud for fraværet, som kommer i forbindelse med din barsel. Opfylder du disse krav, så kan du altså sagtens få barselsdagpenge selvstændig.

Barselsdagpenge studerende

Du har også et krav på en barselsdagpenge udbetaling, når du er studerende. Du kommer altså til at kunne søge om kompensation, selvom du er under uddannelse, og dette kan være en stor hjælp for mange. Hvis du for eksempel har et job ved siden af dit studie, og du opfylder alle kravene for at få barselsdagpenge, så er det vigtigt, at du beder din nuværende arbejdsgiver om at oplyse Udbetaling Danmark, at du skal på barsel i en periode. Når din arbejdsgiver så har oplyst alle informationer, som er nødvendige omkring din kommende barsel, så vil du få et brev i Digital Post fra Udbetaling Danmark med et link, som giver dig adgang til at søge dine barselsdagpenge.

Du kan altså ikke søge dine barselsdagpenge på forhånd. Her er det så bestemt fra Udbetaling Danmark, hvor høj din barselsdagpenge sats er, og derfor bør du altid være i god tid med søg barselsdagpenge, så du ikke kommer i problemer med ikke kunne få udbetalt din barselsdagpenge sats til tiden. Derudover kan du også få problemer med betaling af skat barselsdagpenge, hvis du ikke får ansøgt korrekt, så tallene bliver skrevet i din selvangivelse. 

Barselsdagpenge regler

Der er flere forskellige regler, som du skal følge, og flere forskellige krav, som du skal leve op til, når du skal finde ud af, om du kan få udbetalt din barselsdagpenge sats både som almindelig lønmodtager, og når du ansøger om barselsdagpenge studerende. Altså, hvad får man i barselsdagpenge hænger først og fremmest sammen med, om du kan leve op til kravene stillet af staten.

Du skal først og fremmest være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før, og her skal du så have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven. Har du ikke det, så har du ikke adgang til at søg barselsdagpenge. Derudover skal du også være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, som træder i stedet for, hvis du ikke har ret til barselsdagpenge. Derudover har du også krav på barselsdagpenge, hvis du er eller har været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring, hvis der ikke havde været ret til barselsdagpenge. Ellers skal du kunne vise, at du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, for at du kan få udbetalt barselsdagpenge i perioden for din graviditet, fødsel eller adoption.

Til slut har du også krav på barselsdagpenge, hvis du er en elev i lønnet praktik i en uddannelse, som er reguleret ved eller i henhold til lov, eller hvis du er ansat i fleksjob efter § 70 c om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er altså flere forskellige måder, hvormed du kan få udbetalt din barselsdagpenge sats, så du kan være sikret i perioden, hvor du er gravid, du skal føde, eller du skal adoptere.