BilligAkasseGuide er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Feriedagpenge er noget stort set alle danskere bør kende til og have en vis viden om. Det kan være fordelagtigt at have kendskab til de forskellige regler og betingelser, som vedrører retten til feriedagpenge.

Det kan ligeledes være gavnligt at kende til den aktuelle dagpengesats, og hvordan man søger om dagpenge under ferie. Alt dette vil du kunne få svar på i denne guide, hvor vi vil komme ind på alle de praktiske ting.

Hvordan får jeg feriedagpenge?

Før du kan gøre dig forhåbninger om at modtage feriedagpenge, skal du sikre dig, at du overholder de aktuelle regler og betingelser. Hvis du skal være berettiget til dagpenge i forbindelse med ferie, skal du som minimum overholde nedenstående betingelser:

 • Du skal have optjent ret til feriedagpenge
 • Du skal være ledig eller lønmodtager
 • Du skal være bosat i Danmark (Hvis du har bopæl i et andet EØS-land, skal du være i Danmark, når din ferie begynder
 • Du skal vende tilbage til Danmark efter et ophold i udlandet
 • Du skal have holdt den ferie, som du har optjent hos arbejdsgiveren
 • Du skal i tilfælde af ledighed stå til rådighed for arbejdsmarkedet, før at du kan blive berettiget til udbetaling af dagpenge under ferie. Senest 14 dage før du ønsker at afholde ferie, skal du desuden sørge for at give jobcentret besked.
 • Du skal være medlem af en a-kasse. A kassen står for at udbetale dagpenge i forbindelse med ferie.

Find billig a-kasse der giver dig mest værdi for pengene - klik her >> billig a-kasse

Du skal desuden være klar over, at hverken pensioner eller bestyrelseshonorarer har betydning for udbetaling af feriedagpenge. Feriedagpenge er udelukkende relevant for dig, som modtager dagpenge og er medlem af en a-kasse. Hvis du er i arbejde og er lønmodtager, så kan du få udbetalt feriepenge, som adskiller sig fra feriedagpenge. Såfremt du er lønmodtager og har været ledig i løbet af året, vil feriedagpenge i enkelte tilfælde være en mulighed.

Modsat har du som udgangspunkt ikke ret til at modtage feriedagpenge, hvis du er for eksempel:

 • Selvstændig erhvervsdrivende
 • Sygemeldt, på barsel eller orlov
 • På efterløn eller meldt ud af a kassen
 • Tilmeldt en uddannelse

Vær dog opmærksom på at der i enkelte tilfælde er mulighed for at få udbetalt dagpenge, selvom man befinder sig i en af overstående situationer. For eksempel er der mulighed for at få udbetalt feriedagpenge, hvis du er under uddannelse, og ferien er skrevet ind i din jobplan. Det kan derfor godt betale sig at kontakte sin a-kasse for at høre om mulighederne for udbetaling af feriedagpenge.

Læs også om: Orlov

Udbetaling af feriedagpenge

Som udgangspunkt kan du tidligst modtage feriedagpenge én uge, før du påbegynder din ferie. Hvis du ønsker dagpenge under ferie én uge før kræver det, at du sender en ansøgningsblanket senest en måned før ferien. Såfremt a kassen ikke modtager ansøgningen senest d. 31. maj i det efterfølgende ferieår, vil du miste din ret til feriedagpenge.

Ansøgning om feriepenge

Som tidligere nævnt skal du sende en ansøgning til din a-kasse. I den forbindelse skal du downloade en ansøgningsblanket, som du kan enten kan sende som fysisk brev eller sende online. Det er mest almindeligt at sende ansøgningen elektronisk, da det er mindst tidskrævende, og det er med til at forkorte processen. Du har typisk mulighed for at logge ind på din a-kasses interface, hvor der findes en ansøgningsblanket. Hvis du ønsker at udfylde og sende ansøgningen elektronisk, skal du logge ind via NemID.

Feriedagpenge sats

Ligesom det gør sig gældende for udbetaling af dagpenge, findes der også en dagpengesats i forbindelse med ferie. Du har som lønmodtager ret til et antal dage med feriedagpenge med udgangspunkt i de ydelser, som du har fået udbetalt fra henholdsvis kommunen (sygedagpenge o.l.) og fra a-kassen (dagpenge). Det reelle beløb du får udbetalt afhænger af, hvor længe du har været på dagpenge.

Hvis du er nyuddannet, vil du typisk kunne få den sats, som består af 82 % af den maksimale dagpengesats. Det er med andre ord individuelt, hvor meget man kan få udbetalt i feriedagpenge. Din nuværende a-kasse kan højst sandsynligt svare dig på, hvor mange penge du vil modtage i dagpenge under ferie.

Feriedagpenge vil som udgangspunkt blive udbetalt med samme sats, som den almindelige dagpengesats for ledige. Hvis du inden optjening af feriedagpenge har fået udbetalt ydelser med en bestemt sats, så kan du forvente at få betalt denne beregnede sats under ferie. Denne regel gælder også for unge under 25 år. Derudover skal du vide, at du kan få udbetalt feriedagpenge, selvom du evt. ikke har brugt alle overskydende timer.

Udbetaling af dagpenge ved kollektiv ferielukning

Hvis du er tilknyttet en arbejdsplads, hvor der er kollektiv ferielukning, vil du i enkelte situationer kunne få dagpenge i den periode, hvor virksomheden er lukket. Hvis du ønsker dagpenge, mens din arbejdsplads holder ferielukket, skal du opfylde følgende krav:

 • Ikke have mulighed for at arbejde pga. ferielukning
 • Have afholdt samtlige ferietimer fra din arbejdsgiver samt dage med feriedagpenge fra din a-kasse
 • Være tilmeldt jobcentret, hvor du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet (på trods af at der typisk er tale om en mindre periode)
 • Være varslet i god tid af din arbejdsgiver vedrørende ferielukning (minimum 3 måneder forinden ved hovedferier og 1 måned forinden ved øvrige ferier)
 • Opfylde de aktuelle betingelser for dagpenge

Du kan dog ikke forvente at få udbetalt dagpenge på søndage og helligdage.

Feriehindring og udbetaling af feriedagpenge

Hvis man er en eller anden grund er blevet forhindret i at afholde ferie, vil man ikke kunne modtage feriedagpenge. I den forbindelse er det desuden værd at vide, at det ikke er muligt at overføre retten til feriedagpenge fra et ferieår til et andet. Såfremt du bliver syg inden ferien, skal du give dit lokale jobcenter besked omkring et nyt tidspunkt for feriens afholdelse samt udbetaling af feriedagpenge.

Henvisninger og mere viden omkring ferieloven:

Retsinformation.dk - ferieloven