BilligAkasseGuide er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Mange danskere har oplevet at få karantæne fra a-kassen, men hvad betyder det at få karantæne, og hvad kan du gøre for at undgå at havne i denne situation? At få karantæne fra a-kassen betyder kort og godt, at du i en periode på få uger ikke har ret til at få udbetalt dagpenge. Det vil typisk skyldes, at ledigheden er selvforskyldt, men det kan også skyldes mange andre ting.

Dagpenge karantæne

Du skal som medlem af en a-kasse være opmærksom på, hvornår du kan risikere at få karantæne, så du kan undgå at miste retten til dagpenge. Nedenfor får du nogle eksempler på, hvornår du kan få karantæne:

  • Hvis du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Hvis ledigheden er selvforskyldt (hvis du har sagt op uden en rimelig begrundelse)
  • Hvis du har afslået et henvist arbejde uden en rimelig begrundelse

Det er a-kassens opgave at vurdere, hvorvidt din ledighed er selvforskyldt eller ej. Siger du selv op, eller bliver du opsagt grundet manglende arbejdsvillighed, så vil du normalt blive tilkendt karantæne.

Afvikling af karantænen

Du har kun mulighed for at afvikle karantænen, hvis du er dagpengeberettiget, indsender dagpengekort og er tilmeldt jobcentret. Karantænens varighed afhænger af, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret:

  • 111 timer som fuldtidsforsikret
  • 90 timer som deltidsforsikret

I forbindelse med afviklingen af karantænen skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Karantænen bliver som hovedregel forældet efter 3 måneder.

Undgå karantæne ved opsigelse

Du skal under normale omstændigheder forvente at blive tilkendt karantæne, hvis din ledighed skyldes, at du selv har sagt op. Karantænen kan dog undgås, hvis opsigelsen skyldes helbredsmæssige forhold, flytning pga. ægtefælle eller transportudfordringer. Du skal altså blot have en gyldig grund til at sige op.