BilligAkasseGuide er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Kontanthjælp eller også kendt som bistandshjælp er en offentlig ydelse, som er en mulighed for personer, som ikke har økonomien til at forsørge sig selv og / eller sin familie.

Principielt er bistandshjælp en universel rettighed for alle danske statsborger, som opfylder en række lovbestemte kriterier.  I den forbindelse vil det være værd at sætte sig ind i de aktuelle betingelser og kontanthjælp sats samt andre vigtige forhold såsom kontanthjælpsloftet og forhøjet bistandshjælp.

Kontanthjælpsregler og viden om den danske kontanthjælpsreform

Hvis man undersøger muligheden for at modtage kontanthjælp, vil det være nødvendigt at sætte sig ind i de aktuelle regler. Det er desuden vigtigt, at man skaber sig et overblik over den nyeste kontanthjælpsreform. I dette afsnit vil du kunne læse om de nuværende regler og de mest centrale elementer i reformen, som gør sig gældende i Danmark i øjeblikket.

Der er en række basale betingelser, som man i første omgang kan tage stilling til, hvorvidt man opfylder eller ej. Du kan søge om kontanthjælp, hvis du opfylder følgende krav:

  • Hvis du ikke kan forsørge dig selv eller din familie (f.eks. ægtefælle og / eller børn under 30 år) – Kontanthjælp er ikke muligt, hvis din ægte eller samlever kan forsørge dig.
  • Hvis du har været udsat for en social begivenhed såsom arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør.
  • Den sociale begivenhed har resulteret i, at du ikke kan skaffe den nødvendige kapital til at forsøge dig selv eller din familie.
  • Hvis dine økonomiske behov ikke kan dækkes gennem andre offentlige ydelser.

Unge under 30 år uden uddannelse – I reformen fremgår det, at unge under 30 år uden uddannelse ikke kan søge  kontanthjælp. Bistandshjælpen bliver her erstattet af uddannelseshjælp, som økonomisk er på niveau med SU.

Står man i denne situation, kan man dog modtage et uddannelsespålæg. For unge under 30 år gælder det om at finde en uddannelse, som de kan starte med hurtigst muligt. Der er dog en undtagelsesregel som gælder for unge, der af særlige grunde ikke har forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Uddannelsespålægget betyder for denne gruppe unge, at de i stedet skal stå til rådighed for en indsats, som på den ene eller den anden måde er rettet mod uddannelse.

Krav om aktiv jobsøgning – Personer over 30, der har forudsætninger for at passe et arbejde, skal i de tre første måneder have fokus på intensiv jobsøgning. Kommunerne afholder jævnligt samtaler med den enkelte kontanthjælpsmodtager. Til disse samtaler er formålet at understøtte jobsøgningen og følge op på de seneste rapporter og meldinger fra det pågældende jobcenter.

Læs også om: Den komplette guide til den perfekte jobansøgning

Krav om at arbejde – Senest tre måneder efter man er kommet på kontanthjælp, bliver man påkrævet at arbejde for kontanthjælpen. Arbejdet vil typisk være et nyttejob med en varighed på op til 13 uger ad gangen. Denne nytteindsats foregår på offentlige arbejdsplader, hvor kontanthjælpsmodtageren kan levere en nyttig arbejdsindsats.

Kontanthjælpssats

Hvis man undersøger muligheden for at få udbetalt bistandshjælp, vil det være relevant at kende til den aktuelle dagpengesats. Dog bør man være klar over, at der ikke findes én specifik dagpengesats, som gælder for alle danske borgere. Beløbets størrelse kan nemlig afhænge af en række faktorer såsom forsørgelsespligt overfor børn og samlevers / ægtefælles indtægt. Derudover vil beløbet afhænge af din alder, og hvorledes du har børn at forsøge eller ej. Det er en realitet, at personer over 25 år får udbetalt flere penge end personer under 25 år.

Det er muligt at kontakte din kommune og spørge ind til, hvor mange penge du kan få i kontanthjælp efter skat. Beregn kontanthjælp på nettet, hvor du kan få en indikation om din individuelle kontanthjælpssats.

Formue og indtægt: Såfremt du har en ægtefælle eller samlever med en fast indtægt, vil det have indflydelse på, hvor meget du kan modtage i kontanthjælp hver måned. Som udgangspunkt bliver din ægtefælles eller samlevers indtægt trukket fra i kontanthjælpen. I princippet kan du derfor blive nægtet bistandshjælp, hvis det vurderes at din ægtefælle eller samlever kan forsørge dig. Ligeledes kan du ikke få udbetalt kontanthjælp, hvis du eller din samlever har formue såsom arv, bil eller sommerhus. Kravet om gensidig forsørgelsespligt har gjort sig gældende i mange år, men vil blive ophævet d. 1. januar 2016.

Forhøjet kontanthjælp: Det er muligt at søge om forhøjet bistandshjælp, hvis man overholder særlige krav. Den forhøjede bistandshjælp gælder for personer, som har fået en bestemt diagnose. I den forbindelse er din kommune berettiget til at informere dig, hvis du har en psykisk sygdom, som gør dig berettiget til at modtage et højere kontanthjælpsbeløb. Der er bl.a. tale om sygdomme som borderline, psykotisk tilstand og skizofreni.

Kontanthjælpsloft: Når man har modtaget bistandshjælp i seks måneder, rammer man det såkaldte kontanthjælpsloft. Hvis / når man rammer kontanthjælpsloftet, vil man vil få nedsat andre ydelser såsom boligsikring m.fl.

A-kasse eller kontanthjælp

Der er stor forskel på, om man er arbejdsløs på dagpenge eller kontanthjælp. Det kan for nogen danskere virke fristende at spare det månedlige kontingent til a-kassen hver måned. Dog er det en stor chance at tage, da man kan havne i en hård situation rent økonomisk, hvis man mister sit job og ikke er medlem af en a-kasse.

Det er et faktum, at dagpengesatsen i langt de fleste tilfælde er højere end kontanthjælpssatsen. Det er dermed yderst fordelagtigt at være meldt ind i en a-kasse, da man er bedre stillet under dagpenge. Under dagpenge må man som sagt ikke eje nogen opsparing, kontanter eller bemærkelsesværdige værdier. Hvis man ejer nogen værdier, skal man først sælge og leve af dem, før man kan få udbetalt kontanthjælp. Modsat er kravene for dagpenge mere simple, hvor a-kassen blot kræver, at du har haft arbejdet minimum 1.924 timer de seneste 3 år og har været medlem af a-kassen i mindst 1 år.

Man bør dermed tænke over, hvorvidt det er en god idé at fravælge a-kassen, da man risikerer at ende på kontanthjælp.

Læs også om: A-kasse