BilligAkasseGuide er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Det er foreløbigt ikke lovpligtigt at være medlem af en a-kasse, men på trods af det har de fleste danskere valgt at tegne et medlemskab i en af de mange eksisterende a-kasser.

I skrivende stund findes der 24 a-kasser i landet, bestående af både tværfaglige og fagligt afgrænsede a-kasser. Fælles for alle a-kasserne er, at de er underlagt den samme lovgivning. Der bliver fra myndighedernes side stillet nogle krav til a-kassernes gøren og laden. I artiklen kan du læse alt om, hvilke ydelser og opgaver a-kasserne har pligt til at udføre.

Ydelser og tilbud

Sammenligner du a-kassernes serviceniveau og priser, så vil du indse, hvorfor det ikke er helt underordnet, om du vælger den ene eller anden a-kasse. Serviceniveauet og prisen kan nemlig variere markant fra arbejdsløshedskasse til arbejdsløshedskasse.

A-kassernes opgaver kan med rette deles op i to, da der findes både lovbestemte opgaver og valgfrie opgaver. Ønsker du at blive medlem af en a-kasse, kan det være en fordel for dig at vide, om de forskellige opgaver og ydelser er lovbestemte eller ej. Du vil i de følgende underafsnit blive præsenteret for de mest almindelige opgaver og ydelser i a-kassebranchen.

A-kassen lovbestemte opgaver / ydelser

Uanset om a-kassen henvender sig til et specifikt erhverv, eller om a-kassen tilbyder medlemskab til alle, så skal a-kassen udføre følgende lovbestemte opgaver:

  • Udbetale dagpenge ved ledighed (samt evt. efterløn, orlovsydelse og feriedagpenge)
  • Sende løbende indberetninger til jobcentrene
  • Gøre en målrettet indsats for at bringe ledige i job
  • Holde vejledningssamtaler med medlemmerne

Stifter du (mod forventning) bekendtskab med en a-kasse, som ikke udfører ovennævnte opgaver, så bør du tage kontakt til myndighederne. Du skal i den forbindelse rette henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet.

Du får en nærmere introduktion til tilsynsmyndigheden længere nede i guiden.

Valgfrie opgaver / ydelser (op til den enkelte a-kasse)

Der er mange a-kasser, som kun udfører de lovbestemte opgaver, men det er også muligt at finde a-kasser, som gør noget ekstraordinært for deres medlemmer. Når du sammenligner a-kasserne på kryds og tværs, skal du være opmærksom på, om de tilbyder noget ud over det sædvanlige.

Herunder giver vi dig nogle eksempler på valgfrie opgaver og ydelser, som rent faktisk tilbydes hos op til flere danske a-kasser:

  • Kurser og efteruddannelse
  • Personlig rådgivning og sparring
  • Rabatter
  • Lønsikring
  • Netværksmøder
  • Medlemsblade

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at nogle af tillægsydelserne er inkluderet i medlemskaberne, mens andre kan tilkøbes. Det er eksempelvis meget almindeligt, at man betaler ekstra for lønsikring. Lønsikring er tilegnet dig, som ønsker at blive bedre stillet i tilfælde af, at du bliver arbejdsløs. Denne form for forsikring giver dig mulighed for at supplere dine dagpenge med en høj procentdel af din bruttoløn.

Personlig rådgivning og sparring, rabatter samt medlemsblade hører til blandt de ydelser, som man ofte får med uden merbetaling.

Tilsynsmyndighed

Du er allerede blevet bekendt med, at a-kassernes tilsynsmyndighed er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, men du fortjener da at få en mere dybdegående præsentation af styrelsen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en forholdsvis ny styrelse, som erstattede Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Arbejdsmarkedsstyrelsen pr. 1. januar 2014. Den nye(re) styrelse har til opgave at varetage alle de arbejdsopgaver, som tidligere blev udført af førnævnte styrelser.

Styrelsens hovedopgave er at skabe et velfungerende arbejdsmarked. Styrelsen har mere specifikt det overordnede ansvar for alt, hvad der har med forsørgelsesydelser og den samlede beskæftigelsesindsats at gøre. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er ikke mindst ansvarlig for at føre tilsyn med de statsanerkendte a-kasser, som skal opfylde en række krav til vedtægter, organisation og meget andet.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at sende en indberetning, så kan du nemt og smertefrit kontakte tilsynsmyndigheden via telefon eller e-mail. Du finder de aktuelle kontaktoplysninger og oplysninger om telefontider på STAR.dk (styrelsens officielle hjemmeside)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering beder dig om at kontakte din sagsbehandler i din a-kasse eller jobcenter, hvis du har brug for vejledning omkring dine muligheder for uddannelse, støtte og beskæftigelse. Du kan med andre ord ikke få personlig rådgivning eller sparring ved at kontakte styrelsen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Njalsgade 72A 2300

København S

CVR: 55 56 85 10

Finansiering

Dagpenge finansieres gennem staten og gennem medlemmernes kontingent, ligesom en mindre del af dagpengene er arbejdsgiverfinansieret. Statens støtte kan variere, da støttens omfang afhænger af konjunkturerne (markedsøkonomiens udvikling).

A-kasser skal i modsætning til forsikringsselskaber og andre selskaber ikke tjene penge på deres aktiviteter. Det forholder sig nemlig sådan, at a-kasserne er private organisationer, hvor ildsjæle er gået sammen for at sikre danskerne mod arbejdsløshed.