BilligAkasseGuide er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Revalideringsydelse er en offentlig ydelse, som er berettiget til personer, som har en arbejdsevne, der er begrænset af enten fysiske eller psykiske årsager. Man kan blive tilbudt revalidering, hvis man overholder de pågældende regler på områder.

I den forbindelse bør man også sætte sig ind i de pågældende satser og regler, man skal overholde under revalidering.

Hvordan får man revalideringsydelse?

Revalidering har til formål at hjælpe personer, som ikke har mulighed for at varetage et almindeligt job pga. enten sociale, fysiske eller psykiske årsager. Revalidering er kendt som den korteste vej tilbage på arbejdsmarkedet for personer, som har stået uden arbejde pga. en eller flere årsager. Det overordnede mål med revalidering er, at arbejdsløse skal kunne klare sig helt eller delvist på arbejdsmarkedet. Før man bliver tilbudt revalideringshjælp undersøger man, om man kan hjælpes af andre lignende tilbud. Kommunerne har en række tilbud om bl.a. vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktisk og hjælp til opstart af egen virksomhed.

Før du kan gøre dig berettiget til støtte af revalidering, skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal have begrænsninger i din arbejdsevne (enten pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager)
  • Der skal være en realistisk chance for, at revalideringshjælpen vil føre til enten helt eller delvist selvforsørgelse
  • Der må ikke være andre tilbud, der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet (f.eks. virksomhedspraktik og ordinær uddannelse)

Det er kommunen, der har ansvaret for at vurdere, hvorvidt en person kan modtage den omtalte revalideringsydelse. Det er dermed også kommunen, du skal tage kontakt til angående revalidering. I samarbejde med en sagsbehandler fra kommunen skal du udarbejde en jobplan, som skal indeholde dine tanker og drømme omkring din fremtidige arbejdssituation. Jobplanen skal desuden indeholde planlagte initiativer, ligesom det er vigtigt at have en tidsplan med i jobplanen. For at få ret til ydelsen skal man desuden være godkendt af sit lokale jobcenter.

Læs også om: Orlov

Revalideringsydelsessats

Hvor mange penge du kan få udbetalt under revalidering afhænger af flere forskellige faktorer. Er du over 30 år, vil revalideringsydelsen svare til den højeste dagpengesats. Såfremt du er under 30 år, vil ydelsen svare til den almindelige dagpengesats. Dog er der en række undtagelsesregler for personer under 30 år. Undtagelsen gælder for personer under 30 år som forsørger børn i hjemmet eller i de seneste 6 måneder har haft en indkomst, som har været højere end den højeste dagpengesats. I disse situationer vil en person under 30 år have mulighed for at få udbetalt det samme revalideringsydelse beløb, som en person over 30 år.

Modsat mange andre offentlige ydelser, så er denne ydelse ikke afhængig af hverken formue eller evt. ægtefælles indkomst.

Kilde: www.bm.dk - Revalideringssats 20121

Fradrag i revalideringsydelsen

Man bør ligeledes have en grundlæggende viden omkring fradrag i revalideringsydelsen. Ydelsen bliver nedsat med følgende satser:

  • Beløb, som man får udbetalt under praktik eller løn som elev eller lærling
  • Andre indtægter, der samlet overstiger 12.000 kroner om året

I den anledning er det vigtigt at gøre opmærksom på, at overskydende skat og feriedagpenge fra tidligere arbejdsforhold ikke har indflydelse på revalideringsydelsen.

Hos din kommune og jobcenter kan du få oplyst den nuværende revalideringsydelse efter skat, så du ved, hvor mange penge du kan forvente at modtage hver måned.

Man kan kun få udbetalt revalideringsydelsen i maksimalt 5 år. Man arbejder altid på at gennemføre revalidering så hurtig som muligt, så du kan komme ud på arbejdsmarkedet. Såfremt man som revalidender får dækket sin faste udgifter efter anden lovgivning, vil det ikke være muligt at modtage revalideringsydelsen.

Læs også om: Fuldtids- eller deltidsforsikret i a-kassen

Andre vigtige forhold angående revalidering

Revalideringsydelse og ferie: Når man er under revalidering, kan det være relevant at vide, om man må rejse til udlandet på ferie i perioden. Såfremt man får feriegodtgørelse i den periode hvor man er i lønnet praktik, har man ret til at holde ferie med godtgørelse. I revalideringsperioden har man ikke pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som man ellers skal under kontanthjælp. Dog skal man huske, at man altid skal give kommunen besked, hvis man rejser til udlandet under revalideringsperioden.

Revalideringsydelse under uddannelse: I perioden hvor ens uddannelsesinstitution holder ferielukket, har man mulighed for at afholde ferie – også i udlandet. I den anledning skal man ligeledes huske at give kommunen besked.

Uddannelse, virksomhedspraktik eller omskoling: En revalidering vil typisk bestå af enten optræning, uddannelse eller omskoling. Dog det kan også bestå af virksomhedspraktik, som tilbydes til personer med erhvervserfaring. I praktikperioden vil man enten få den aktuelle revalideringsydelse eller en overenskomstmæssig løn.