BilligAkasseGuide er en annonceside - Sådan tjener vi penge
  1. Hjem
  2. Blog
  3. A-kasse og barsel

A-kasse og barsel

Af Morten Jørgensen opdateret d. 20-01-2022

Skal du gå på barsel, så er der mange praktiske ting, du skal tage højde for – bl.a. i forhold til din a-kasse. Såfremt du er ledig og er på dagpenge, så kan du få barselsdagpenge, når du går på barsel. I den anledning skal du være opmærksom på reglerne på området, som kan have indflydelse på din økonomiske situation. Læs med her hvis du skal på barsel på dagpenge eller vil høre om mulighederne for dagpenge og barsel.

Kan jeg få dagpenge under barsel?

Såfremt du får dagpenge fra en a-kasse og er tilmeldt jobcenteret, så vil du som udgangspunkt kunne få dagpenge under barsel – eller også kendt som barselsdagpenge. Det er bl.a. et krav, at du har daglig kontakt til dit barn, hvorfor du ikke kan tage ud at rejse uden dit barn. Det er ikke påkrævet, at du skal bo med dit barn, så længe du har daglig kontakt med barnet. Tilmed er det værd at bemærke, at du ikke kan få udbetalt barselsdagpenge, hvis du er på kontanthjælp.

Der er en meget simpel grund til, at du går over til barselsdagpenge i stedet for dagpenge, når du går på barsel. Det hænger nemlig sammen med, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, når du holder barselsorlov. Skal du opnå retten til at modtage dagpenge, er det netop et krav, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Er du i arbejde, kan du få barselsdagpenge, hvis du har arbejdet i minimum 13 sammenhænge uger, før du går på barsel.

Hvornår får jeg udbetalt barselsdagpenge?

Som hovedregel får du udbetalt dagpenge under barsel den sidste torsdag i måneden. Såfremt den sidste torsdag er en helligdag, så vil du altid få udbetalt dagpenge hverdagen inden. Har du ansøgt om at modtage barselsdagpenge, så vil du kort tid efter modtage et brev om, hvornår du vil få udbetalt dagpenge første gang.

De udbetalte dagpenge under barsel vil dække for en periode på 4-5 uger ad gangen. Pengene vil blive overført til din NemKonto, så du har dem til rådighed med det samme.

Tag kontakt til din a-kasse 4 uger før forventet fødsel

Det er vigtigt, at du sørger for at tage kontakt til din a-kasse 4 uger før forventet fødsel. Du har nemlig ikke længere ret til at få udbetalt dagpenge, hvis du går på barsel. Er du ledig, og har du ret til dagpenge på nuværende tidspunkt, så vil du som udgangspunkt også have ret til barselsdagpenge.

I enkelte tilfælde kan du få lov til at få udbetalt barselsdagpenge, selvom du reelt set ikke har optjent ret til dagpenge endnu. Det kan f.eks. lade sig gøre, hvis du er nyuddannet. Det er meget vigtigt at bemærke, at a-kasse barsel ikke har noget at gøre med udbetaling af dagpenge under barsel. Dog ændrer det ikke på, at du fortsat skal huske at give din a-kasse besked i god tid. Når Udbetaling Danmark skal behandle din indsendte ansøgning, vil de henvende sig til din a-kasse, som råder over de nødvendige oplysninger.

Selvom din a-kasse ikke står for at udbetale dagpenge under barsel, så kan de alligevel hjælpe dig med at svare på de mest almindelige spørgsmål og udfordringer, det er derfor en fordel stadig at være medlem af en a kasse barsel. I forhold til udbetaling af barselsdagpenge er det ikke helt underordnet, hvorvidt du er selvstændig erhvervsdrivende, lønmodtager eller dagpengemodtager på det pågældende tidspunkt. Har du svært ved at gennemskue de forskellige regler og betingelser, så bør du arrangere et møde med din a-kasse, som kan hjælpe dig godt videre. Du kan bl.a. få glæde af rådgivning og sparring, hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Hvor tidligt kan jeg få udbetalt dagpenge under barsel?

Hvor tidligt du kan få udbetalt dagpenge, hvis du er under barsel afhænger af flere forskellige faktorer. I dag kan man få udbetalt dagpenge allerede 4 uger før forventet fødsel. I særlige tilfælde vil der endda være mulighed for at få dagpenge endnu tidligere i graviditeten. Er der f.eks. en læge der vurderer, at dit arbejde kan udgøre skade på dig eller dit ufødte barn, så kan du som regel gå på barsel og få udbetalt dagpenge endnu tidligere. Dog er det en realitet, at man kan udføre langt de fleste former for arbejde, når man er gravid.

Vurderer lægen ikke, at dit arbejde udgør nogen sundhedsfare, så skal du fortsætte med at arbejde indtil 4 uger før den estimerede fødselsdato.

Dagpenge efter barsel

Du har mulighed for at få barselsdagpenge i op til 52 uger. Hvis du er ledig før din barsel eller hvis du skulle blive ledig efter orloven, skal man være tilmeldt jobcentret.

Skal du have dagpenge efter barsel, kan man opfylde indkomstkravet 3 år tilbage i tiden. Dog vil barselsperioden forlænge perioden. Derudover er det kun indkomst fra perioder hvor man har været medlem af en a-kasse, som kan medregnes. Man skal naturligvis opfylde betingelserne for at kunne få dagpenge, herunder at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Så længe kan du holde barselsorlov

Hvor længe du kan holde barselsorlov afhænger først og fremmest af, om du er mor eller far til barnet. Såfremt du er ledig i barselsperioden, er det et krav, at din barselsorlov bliver afholdt, før barnet fylder 46 uger. Som mor kan du få udbetalt dagpenge under barsel allerede 4 uger før forventet fødsel.

Tilsammen har de to forældre ret til 52 ugers dagpenge fra Udbetaling Danmark (link). Såfremt man har interesse i at dele orloven, kan man henvende sig til sin a-kasse. Således vil den ene forældre kunne stå til rådighed for arbejdsmarkeder i de perioder, hvor den anden forældre holder orlov.

Hvis man ønsker det, har man mulighed for at udskyde en del af sin orlov til et senere tidspunkt. Det er dog et krav, at den udskudte orlov skal afvikles i en sammenhænge periode. Det er desuden et krav, at man skal være i arbejde, før den udskudte orlov kan afvikles, og det skal ske, før barnet fylder 9 år.

Dagpenge under barsel – Hvis du er i arbejde

Er du i arbejde, og er du medlem af en a-kasse, så er det ikke a-kassen, du skal tage kontakt til, hvis du vil have udbetalt barselsdagpenge. Dog skal du naturligvis sørge for at informere din arbejdsgiver i god tid. Hvorvidt du har ret til løn under barsel afhænger i høj grad af, hvilken overenskomst du har. Skal du blive klogere på din overenskomst, så kan du tage kontakt til din faglige organisation.

Finder du ud af, at du ikke har ret til løn under barsel, så er det ikke længere din a kasse barsel, du skal koncentrere dig om. I stedet skal du henvende dig til Udbetaling Danmark, som bekendt står for udbetaling af barselsdagpenge. Går du på barselsorlov, så kan du gøre klogt i at tage en snak med din tillidsrepræsentant om alt det praktiske.

Barselsdagpenge sats 2021

Hvor meget får man i barselsdagpenge? Du kan få det samme i barselsdagpenge, som du kan få i arbejdsløshedsdagpenge. Ved barselsdagpenge sats 2021 kan man højst få 4.460 kr. om ugen før skat. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de bliver udbetalt i perioder på 4-5 uger, hvorimod arbejdsløshedsdagpenge bliver udbetalt ud fra antal timer pr. måned. Udbetalingerne pr. måned er derfor ikke ens.

Tag kontakt til din a-kasse 4 uger før forventet fødsel

Det er vigtigt, at du sørger for at tage kontakt til din a-kasse 4 uger før forventet fødsel. Du har nemlig ikke længere ret til at få udbetalt dagpenge, hvis du går på barsel. Er du ledig, og har du ret til dagpenge på nuværende tidspunkt, så vil du som udgangspunkt også have ret til barselsdagpenge.

I enkelte tilfælde kan du få lov til at få udbetalt barselsdagpenge, selvom du reelt set ikke har optjent ret til dagpenge endnu. Det kan f.eks. lade sig gøre, hvis du er nyuddannet. Det er meget vigtigt at bemærke, at a-kasser ikke har noget at gøre med udbetaling af dagpenge under barsel. Dog ændrer det ikke på, at du fortsat skal huske at give din a-kasse besked i god tid. Når Udbetaling Danmark skal behandle din indsendte ansøgning, vil de henvende sig til din a-kasse, som råder over de nødvendige oplysninger.

Selvom din a-kasse ikke står for at udbetale dagpenge under barsel, så kan de alligevel hjælpe dig med at svare på de mest almindelige spørgsmål og udfordringer. I forhold til udbetaling af barselsdagpenge er det ikke helt underordnet, hvorvidt du er selvstændig erhvervsdrivende, lønmodtager eller dagpengemodtager på det pågældende tidspunkt. Har du svært ved at gennemskue de forskellige regler og betingelser, så bør du arrangere et møde med din a-kasse, som kan hjælpe dig godt videre. Du kan bl.a. få glæde af rådgivning og sparring, hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse.