BilligAkasseGuide er en annonceside - Sådan tjener vi penge

Det kan være en stor fordel at have kendskab til betingelser og de mange praktiske ting vedrørende efterløn.Vi ønsker at guide dig igennem dette emne, hvor du vil kunne få svar på de mest stillede spørgsmål. Du vil bl.a. kunne blive klogere på, hvornår du kan gå på efterløn, hvordan du skal udfylde efterlønskortet, hvilke aktuelle betingelser der gør sig gældende og en masse andre praktiske ting.

Hvem kan få efterløn?

Hvis du ønsker at gå på efterløn, skal du overholde en række krav. Nedenfor bliver du præsenteret for de krav, som er gældende i øjeblikket:

  • Du skal være medlem af en a-kasse.
  • Du er minimum 60 år gammel (Efterlønsalderen bliver forhøjet til 62 år i årerne 2014-2017). Hvis du er født efter 1963, kan du forvente, at efterlønsalderen er 65 år.)
  • Du skal have betalt efterlønsbidrag i minimum 30 år. Såfremt du er født før d. 1. januar 1979, vil der være mildere krav.
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, da du har ret til dagpenge, når du vælger at gå på efterløn. Derudover skal du være i stand til at varetage et arbejde, hvor du ikke må være syg eller af anden grund ikke have mulighed for at passe et arbejde.
  • Du skal være bosat i enten Danmark, Grønland eller Færøerne for at være berettiget.
  • Du eller dit pensionsselskab har sørget for at indberette værdier af dine pensioner til din nuværende a-kasse.

Hvis du kan sætte flueben ved de overstående betingelser, vil du være berettiget til at modtage efterløn. Hvornår du kan gå på efterløn afhænger i høj grad af, hvornår du er født. Efterlønsalderen bliver gradvist øget i takt med den stigende levetid. Som regel bliver din ansøgning godkendt hurtigt, hvis du opfylder samtlige betingelser.

Find billig a-kasse og få ret til dagpenge og efterløn - Klik her >> A-kasser

Er du født efter d. 1. januar 1967 skal du være opmærksom på at efterløns- og folkepensionsalderen vil revideres i 2020 samt hver 5. år herefter. Begrundelsen bag genvurderingen vil være baseret på den gennemsnitlige levealder i Danmark.

Beregn efterløn

Der er mange rigtig mange danskere, som er interesserer i at vide, hvor mange penge de kan få i efterløn. Efterlønssatsen er forskellig fra person til person og vil afhænge af en række forskellige faktorer. Efterlønnens størrelse beregnes på baggrund af, hvornår du går på pension, og din pensioners størrelse.

Alder

Hvis du er født før d. 1. juli 1959, vil du enten få den høje (100%) eller den lave (91%) efterløn.

Hvis du er født efter d. 1. juli 1959, vil satsen udelukkende blive beregnet ud fra den høje efterløn på 100%.

Pensioners størrelse

Når efterlønnen skal beregnes, vil beregningerne tage udgangspunkt i bl.a. tjenestemandspensioner, kapitalpensioner m.fl.

Hvis du er født før d. 1. januar 1956, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for beregning af efterlønnen, som tager udgangspunkt i toårs-reglen*.

Toårs-reglen: Hvis du venter 2 år med at gå efterløn, har du mulighed for at blive belønnet med en højere efterlønssats. Det kræver dog, at du har modtaget et efterlønsbevis og efterfølgende har haft lønarbejde i minimum 3120 timer, drevet selvstændig virksomhed eller har været deltidsforsikret og har arbejdet i minimum 2496 timer. Når du opfylder denne toårs-regel, vil du have mulighed for at optjene ret til en skattefri præmie. Du skal dog arbejde i minimum 481 timer, før du vil berettiget til at få udbetalt den skattefri præmie.

Hvis du er født efter d. 1. januar 1956, kan du forvente modregning fra alle dine pensioner. I den forbindelse vil det ikke være muligt at benytte sig af toårs-reglen. I stedet vil alle dine pensioner blive modregnet, hvor man først modregner 5 procent af den samlede depotværdi. Når man har beregnet de 5 procent af depotværdien, tager man 80 procent af dette beløb. Det vil dermed udgøre det beløb, som vil blive fratrukket din efterløn hvert år.

Efterlønsberegner

Der findes decideret efterlønsberegnere, som du med fordel kan benytte dig af. Beskæftigelsesministeriet har lavet en efterlønsberegner, hvor du kan få oplyst din efterløn ved at udfylde følgende faktorer:

  • Er du på efterløn?
  • Hvornår er du født?
  • Hvor meget får du udbetalt fra henholdsvis kapitalpensioner, tjenestemandspension og ratepensioner?
  • Vil du arbejde, mens du er på efterløn? Udfyld hvor mange timer pr. uge samt din timeløn før SKAT.

Herefter vil du få oplyst, hvor meget du kan forvente at modtage i efterløn. Du skal dog være opmærksom på, at disse efterlønsberegnere blot er vejledende. En efterlønsberegner kan derfor være gavnlig, hvis du blot ønsker et fingerpeg om, hvor meget du kan forvente at få. Ønsker du præcise beregninger af din efterløn, skal du tage kontakt til din a-kasse, som kan hjælpe dig. Der er en service, som du kan få hos alle a-kasser, uanset om du er medlem hos FTF A, Min A-kasse eller en helt tredje a-kasse. Læs også om: Orlov

Udbetaling af efterløn

Det vil ligeledes være interessant for mange danskere at vide, hvordan og hvorledes udbetaling af efterløn fungerer.

Det er din a-kasse, som står for at udbetale din efterløn, hvilket typisk sker den sidste hverdag i hver måned. Som hovedregel kan du forvente, at efterlønnen bliver udbetalt hver fjerde eller femte uge – afhængig af reglerne hos din a-kasse. Dog er det et lovkrav, at efterlønnen skal være disponibel på din konto senest den sidste bankdag i måneden. Din ret til efterløn udløber senest den dag, hvor du opnår folkepensionsalderen.

A-kassen vil sørge for at udbetale penge til din NemKonto. Det vil derfor ikke være nødvendigt at kontakte din a-kasse, hvis du skifter bank, da udbetalingen blot kræver, at du har en gyldig NemKonto. Den næstsidste søndag i hver måned, skal du udfylde dit personlige efterlønskort via NemID. Såfremt du ikke har arbejde eller forventer at få et arbejde i fremtiden, kan du nøjes med at udfylde dette efterlønskort hver sjette måned.

Ansøgning om efterløn

Du har først mulighed for at få udbetalt efterlønnen den dag, hvor din a-kasse modtager din ansøgning. Hvis du er ledig er det afgørende, at du sender din efterlønsansøgning, før din ret til dagpenge udløber.

Efterlønskort

Når du vil ansøge om efterløn, skal du udfylde et efterlønskort i Tast Selv. Du har dermed mulighed for at udfylde din ansøgning online og sende til din a-kasse nemt og hurtigt. Før du ansøger om efterløn, skal du have modtaget dit efterlønsbevis.

Såfremt du er i arbejde, skal du sende en kopi af din ansættelseskontrakt og din eventuelle opsigelse.  Såfremt du modtager en eller flere pensioner, skal du oplyse, hvilke pensioner du får udbetalt penge fra. Her er det igen et krav, at du sender dokumentation for de seneste udbetalingsmeddelelser.

Efterløn og udlandet

Der er ligeledes mange danskere, som spekulerer i reglerne omkring efterløn og udlandet. Det er muligt at bo og arbejde i et andet EØS-land (Grønland, Schweiz og Færøerne), samtidig med at du får udbetalt efterløn.

I alle lande – foruden EØS-landene har du mulighed for at opholde dig sammenlagt i tre måneder årligt, uden at det vil påvirke din efterløn. Dog skal du altid huske at informere din a-kasse, hvis du rejser til udlandet i din efterlønsperiode. Denne regel gælder får både korte- og lange ferier.

Hvis du vil tage fast bopæl udenfor eøs-landende, vil du få frataget din efterløn øjeblikkeligt. Såfremt du flytter tilbage til Danmark og ønsker efterløn igen, skal du ansøge på ny. Der gælder dog særlige regler, hvis du arbejder i udlandet for en dansk arbejdsgiver. Uanset din situation er det dog vigtigt, at du sørger for at kommunikere med din a-kasse.

Det er vigtigt for ens fremtidige muligheder for udbetaling af efterløn, at man overholder de gældende regler og betingelser.

Vi håber, at du har fået et omfattende indtryk af de forskellige betingelser, som er værd at kende til omkring efterløn.