1. Hjem
 2. Fagforeninger
 3. Diverse
 4. Gule fagforeninger

Gule fagforeninger

Derfor kan du trygt bruge BilligAkasseGuide

På BilligAkasseGuide arbejder vi for at give dig overblik over a-kasser og fagforeninger. Vi rangerer udbyderne efter faktorer som popularitet, pris, ekstra tilbud, vores kommisionssats mm. Vi bliver kompenseret for at sende kunder til samarbejdspartnere, og er ikke nødvendigvis det fulde billede af markedet. Læs mere herINDHOLDSFORTEGNELSE

Hvad er gule fagforeninger?

Gule fagforeninger er lønmodtagerorganisationer, som står udenfor de traditionelle hovedorganisationer, såsom Fagbevægelsens Hovedorganisation og AC.

I modsætningen til traditionelle fagforeninger, giver gule fagforeninger dig muligheden for at melde dig ind i en billig politisk uafhængig lønmodtagerorganisation.

Gule fagforeninger anerkender typisk ikke grundlæggende interessekonflikter mellem arbejdsgiver og lønmodtager og har få eller ingen overenskomster.

Hvorimod de traditionelle fagforeninger anerkender et modsætningsforhold mellem arbejdsgivers og arbejdstagers interesser.

Det fremgår for eksempel i nogle af de gules fagforeningers overenskomster, at der ikke må anvendes kollektive kampskridt såsom strejke, blokade og lockout.

Gule fagforeninger har kun i enkelte tilfælde tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne, hvor deres medlemmer er repræsenteret.

Derudover tager gule fagforeninger typisk imod alle fag, i modsætningen til traditionelle fagforeninger, der typisk organisere folk inden for ét bestemt fag i hvert fagforbund. 

Gule fagforeninger tager også imod mange selvstændige og er derfor ikke rene lønmodtagerorganisationer.

Liste over gule fagforeninger

 • Det Faglige Hus
 • ASE
 • Business Danmark
 • Krifa (Kristelig Fagforening)
 • Frie (De Frie Funktionærer)
 • Lederne 

Disse gule fagforeninger tilbyder alle a-kasser på nær Business Danmark, som udelukkende tilbyder fagforening.

Politiske uafhængige 

De gule fagforeninger er kendt for at være politiske uafhængige, de støtter således ikke op om politiske partier og er dermed neutrale i modsætningen til de traditionelle fagforeninger.

Overenskomster

De gule fagforeninger indgår sjældent i forhandling af overenskomster, kun meget få overenskomster er blevet forhandlet af gule fagforeninger, for eksempel har Krifa indgået overenskomst med blandt andet ITD-arbejdsgiver, Restauratørernes Arbejdsgiverforening og Nyhavns restauratør- og Arbejdsgiverforening.

I deres servicering af medlemmer tager de gule fagforeninger udgangspunkt i deres egne overenskomster, som de har lavet.

Hvis de ikke har lavet nogle, tager de udgangspunkt i de overenskomster som er blevet forhandlet af de traditionelle fagforeninger og arbejdsgiverne.

Er gule fagforeninger billigere end traditionelle fagforeninger?

Gule fagforeninger er typisk væsentligt billigere end traditionelle fagforeninger grundet, at de hovedsageligt bruger minimal til ingen tid på at forhandle overenskomster samt deltager de ikke i konfliktløsningssystemet, såsom at bidrage til strejkekasser ligesom de traditionelle fagforeninger gør.

Derudover bruger gule fagforeninger heller ikke dele af medlemmers kontingent til at give økonomisk støtte til politiske partier, hvis politik man ikke sympatisere med eller ikke ønsker at give penge til.

Fordele med de gule fagforeninger

 • Mulighed for tilmelding af a-kasse med fuld ret til dagpenge på nær Business Danmark
 • Hvis du er ansat i en virksomhed, hvor der er indført en bestemt overenskomst i forvejen er du dækket af den uanset hvilken fagforening du er medlem af.
 • Fuld Juridisk dækning vedr. dit ansættelsesforhold*, herunder rådgivning ifm. ansættelse og afskedigelse. Deres Juridisk dækning er i mange tilfælde på højde med eller endda bedre end i traditionelle fagforeninger, grundet de høje medlemstal, som giver dem mulighed for at have flere jurister ansat til at hjælpe dig.
 • Konfliktstøtte svarende til dagpengesatsen i tilfælde af strejke eller lockout, hvis det ikke er muligt at arbejde, (kun muligt hos Det Faglige Hus og Krifa)

*OPS: Arbejdsskadesager og Juridisk hjælp ved langtidssygemelding, fleksjob og førtidspension i Frie glæder kun hvis du køber det dyreste medlemskab af fagforeningen "Fire Favorit" til 139 kr./md.

Ulemper ved de gule fagforeninger

 • Du kan ikke gøre brug af tillidsvalgte repræsentanter på arbejdspladsen
 • Benytter sig ikke af kampskridt, men er tvunget til at bruge langsommere almindelige retssystem ved domstolen

Kritik af gule fagforeninger

Kritikere giver de gule fagforeninger hård kritik for at lukrerer på de traditionelle fagforeningers arbejde med at forhandle og administrere overenskomster, uden selv at bidrage til fællesskabet.

Derudover påpeger de, at lønmodtagere står svagere, hvis en fagforening ikke er parat til at tage kampskridt såsom strejke, blokade og lockout over for arbejdsgiverne.

I øvrigt, mener kritikere heller ikke at gule fagforeninger er i stand til at udruste deres medlemmerne i samme grad som traditionelle fagforeninger grundet deres mangel på ekspertise og specialisering inden for de enkelte faggruppers fag.

Nogle arbejdsmarkedseksperter vurderer, at den stigende udvikling i medlemmer hos de gule fagforeninger med færre medlemmerne af traditionelle overenskomstbærende fagforeninger kan svække den samlede fagbevægelse for arbejdsmarkedet i Danmark.

Fortalere af de gule fagforeninger

Fortalere af de gule fagforeninger, ofte lønmodtager, påpeger den lave pris.

Nogle angiver også ideologi, som en væsentlig årsag til skiftet fra en traditionel fagforening til en gul fagforening, da mange ikke gider betale til at støtte op om politiske partier.

Andre angiver udmeldelsen af de traditionelle fagforeninger skyldes utilfredshed med deres konflikthåndtering. De gule fagforeninger er bygget på individet og ikke kollektivisme.

Kraftig vækst hos gule fagforeninger

De gule fagforeninger har gemmen årene oplevet utrolig høj vækst i medlemstal og udgør i dag en stor procentdel af den samlede pulje af folk, som er tilmeldt en fagforening. Denne stigning ser ud til at fortsætte de kommende år.

Medlemstal hos de gule fagforeninger

Gule fagforeninger Medlemstal (Ultimo 2021) Medlemsudvikling i medlemstal Ultimo 2020 til Ultimo 2021
Det Faglige Hus 156.461 10,19%
ASE 137.998 -3,79%
Business Danmark 29.000 3,57%
Krifa 157.410 -1,94%
Frie 40.234 -1,09%
Lederne 122.270 1,63%

Årsager til hvorfor folk skifter til en alternativ fagforening

I 2010 blev der fortaget en undersøgelse på hvorfor folk skiftede fagforening (multiple-choice)

 • 78 procent skiftede grundet pris
 • 21 procent skiftede grundet at deres tidligere fagforening støttede op om politiske partier
 • 8 procent skiftede grundet utilfredshed med konflikter/strejke håndtering

Høgefahl L.K (2014): Fagforening på markedsvilkår. Alborg Universitetsforlag